Фирма за извозване на отпадъци София

За извозване на отпадъци струтурата за къртене и извозване ползва няколко камиона с различен обем и тонаж. Така например, ако имате за извозване до 80 чувала, Евро Център София подсигурява подходящ транспорт.

Когато имате количества за извозване – например 1000 кубика леки отпадъци, за кратък срок Евро Център София подсигурява камиони със съвместимост до 35 кубика. Извозване на отпадъци в гр.София се осъществява на специaлизирано сметище в кв. Враждебна.

Структурата заплаща таксите за смет и ги включва в цените на курс отбелязани в страница цени на сайта. За извозване на специaлни и опасни отпадъци се ползват различни депа в страната, както и различни камиони, цистерни и др.

Изхвърлянето на стари мебели и транспортирането им до сметище се осъществява с помощта на множество инструменти за разглобяване, начупване и демонтаж.

При демонтиране на вграден гардероб без запазване на елементите може да се прибегне до помощта на чук и щанга. Масова практика на Евро Център София е старите мебели да се начупват на подходящи парчета и да се подреждат плътно в превозното средство за съкращаване на транспортните разходи при извозване до специализирано сметище за депониране на строителни отпадъци и стари мебели.

Когато се разглобят или се начупят на парчета може да се съберат до 5 пъти повече стари мебели в товарен камион с каросерия 6-7 кубика . Ако не са начупени или разглобени мебелите заемат голяма част от каросерията на камиона и се налага за гардероб, секция и диван да се ползват два транспорта, което не е препоръчително и може да се избегне с предварителна уговорка с фирмата за изхвърляне на мебели, да ги приведе в така нареченото сгъстено състояние за плътна подредба в подходящото превозното средство.

Професионалните работници от Евро Център София по демонтиране, изнасяне и транспортиране на стари мебели ще ви консултират на място за най-оптималният вариант как да се изхвърлят ненужните мебели.

Ако имате нужда от професионална консултация за изхвърляне на стари мебели може да използвате контактната форма на сайта или да позвъните на посочените телефони.

Изхвърляне на строителни отпадъци е неотменна част от пакета услуги на почти всяка фирма за къртене. В следствие на къртачните услуги се получава голямо количество отпадъци, които трябва да се почистят „професионално“ със здрави чували, метли и лопати. Така например при къртене на подпрозорец се произвеждат отпадъци в порядъка на 600 кг, които се събират в около 20-25 чувала , здрави без дупки, за да не се разнася прах и дребни строителни отпадъци в апартамента и по стълбището. Работниците, които извършват дейността събиране, носене и натоварване на отпадъци са също добре екипирани, като професионалните къртачи с плътни ръкавици, маски против прах, задължителните каски и здрави гащеризони. Инструментите, които използват са лопати „Fiskars“, метли, плътни плетени чували при нужда, колички и транспортна лента.

Забранено е изхвърлянето на строителни отпадък в кофите за битови отпадъци. Глобите са доста по-скъпи от почистването и извозването до специализирано сметище за строителни отпадъци в кв. Враждебна. Евро Център София работи със „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, където се заплащат таксите за извозване на строителни отпадъци и използвани ненужни строителни материали.

Евро Център София прилага така нареченото правилно изхвърляне на строителни отпадъци както следва: събиране и пълнене в плътни чували, изнасяне пеша по стъпалата или с добре опакован асансьор, натоварване на подходящо транспортно средство, обезопасяване и извозване на сметище.